Work

Mitä kannattaa opiskella juuri nyt? 5 parasta vinkkiä!

Tässä artikkelissa haluan kertoa sinulle, mitä sinun kannattaa opiskella juuri nyt. Käsittelen itsenäistä ja omatoimista opiskelua, en virallista ammattiin tai tutkintoon tähtäävää tai täydentävää ammatillista koulutusta.

Kaikki esittelemäni taidot ovat oleellisia myös työelämässä. Vähintäänkin saat mukavaa täytettä ansioluetteloosi. Esimerkiksi hoitovapaalla oleville vanhemmille itsenäinen opiskelu voi työelämään palatessa olla hyvä todiste motivaatiosta ja itseohjautuvuudesta.

Itsenäinen opiskelu on tämänhetkisessä tilanteessa usein etäopiskelua. Opiskelu voi olla kaikkea aina kansalais-ja kansanopistojen kursseista avoimien yliopistojen yksittäisiin kursseihin. Se voi olla osallistumista somevaikuttajien, bloggaajien, sisällöntuottajien ja verkkosivustojen webinaareihin ja kursseihin.

Opiskelua voi harrastaa myös kuuntelemalla podcasteja tai äänikirjoja tai vaikkapa katsomalla vloggaajan tietoiskuja. Perinteiset kirjat tai e-kirjat pitävät edelleen paikkansa laadukkaan tiedon lähteenä. Tietoa on tarjolla niin ilmaiseksi kuin maksusta. Voit opiskella mielin määrin.

Netissä olevien opintojen haaste onkin lähinnä runsaudenpula.

vihko

Kenelle tämä artikkeli ei sovi

Mikäli olet taloudellisesti tiukilla ja alanvaihdos on todennäköinen vaihtoehto, et välttämättä hyödy itsenäisestä opiskelusta yhtä paljon kuin ammatillisesta tutkinnosta. Ammatilliseen koulutukseen saat myös todennäköisemmin valtion tukea. Itsensä sivistäminen omatoimisesti kannattaa aina, mutta ensin on saatava se kuuluisa leipä pöytään.

Omatoiminen uusien taitojen opettelu ei myöskään sovi sinulle jos et ole kiinnostunut kehittämään itseäsi ja osaamistasi. Siinä tapauksessa voit jättää tämän artikkelin lukemisenväliin.

Kenelle tämä artikkeli sopii ja mitä hyötyä sen lukemisesta on?

Jos sinua kiinnostaa uusien taitojen oppiminen ja itseopiskelu ja haluat pysyä kärryillä ajankohtaista ilmiöistä, anna mennä ja lue loppuun! Tämän artikkelin luettuasi tiedät, mitä nyt kannattaa opiskella.

Aloitan esittelemällä ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja megatrendejä. Niiden kautta ymmärrät, miksi sinunkin kannattaa kehittää itseäsi juuri nyt.

Näiden ilmiöiden esittelyn jälkeen kerron sinulle, mitä opiskella.

Lopuksi annan sinulle vielä parhaat 5 vinkkiäni erilaisiin kursseihin, webinaareihin ja muihin materiaaleihin. Voit siis aloittaa itsenäisen opiskelun heti artikkelin luettuasi!

Study

Yhteiskunnalliset ilmiöt ja megatrendit

Ilmiö 1: Opinnot Avoimessa Yliopistossa

Yle uutisoi 13.3.2021 avoimien yliopistojen suosiosta korona-aikana. Suosioon vaikuttaa vallitseva poikkeustila ja se, että monet avoimet yliopistot tarjoavat työttömille ja lomautetuille ilmaisia opintoja. Korona ei kuitenkaan ole ainut syy opiskelun suosiolle. Suomessa on muutoinkin vallalla vahva tarve kouluttautua ja elinikäinen oppiminen nähdään jo välttämättömyytenä työelämän muuttuessa.

Houkuttelevimpia aloja Helsingin avoimessa yliopistossa ovat olleet psykologia, sosiaalitiede ja tietojenkäsittelytiede. Erityistä huomiota markkinoiden ollessa myllerryksessä sai Talouskriisikurssi. Jyväskylän avoimessa yliopistossa houkuttelivat psykologia, kauppatieteet ja luonnontieteet. Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-11836022

Ilmiö 2: Työssäkäyvien kouluttautuminen

Toinen Ylen uutinen (31.1.2021) kertoo, että työssäkäyvien opiskelu lisääntyi vuonna 2020. Avoimissa ammattikorkeakouluissa vetivät sosiaali-ja terveysala. Suosiota saivat myös liiketalous, palvelut, kulttuuri ja tekniikka. Jyväskylässä ICT-ala eli kyberturvallisuus, data-analytiikka ja tekoäly sekä web-kehitys oli kaikkein suosituin ala.

Työssäkäyvillä oli kiinnostusta yksittäisiä kursseja tai aiheiltaan rajattuja kursseja kohtaan. Koulutusta haetaankin entistä enemmän täsmätarpeeseen.

Jatkuva oppiminen on myös Opetus-ja kulttuuriministeriön intresseissä, sillä Suomessa leviävä työelämän muutos kaipaa uusia ratkaisuja. Jatkossa yhä useampi työtehtävä joko loppuu kokonaan tai muuttuu toisenlaiseksi.Työelämän muutos on saanut pandemiasta lisävauhtia, mistä todistaa esimerkiksi etätyön yleistyminen ja alustatalouden voimakas kasvu (esimerkkeinä Wolt, Foodora).

Hallituksen ohjelmassa on jatkuvan oppimisen uudistus. Sen tavoitteena on, että vuoden 2023 mennessä kaikki opinnot löytyisivät verkosta samasta paikasta ja sopivien opintojen löytäminen olisi helpompaa. Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-11761094

Hands

Megatrendit

Sitra on listannut menneen vuoden 2020 megatrendit, jotka oletettavasti jatkuvat myös kuluvana vuonna. Megatrendit ovat seuraavat (jokaisen trendin alla sitä todistavia ilmiöitä):

Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire. Toisin sanoen, maapallon pelastamisella on kiire. Ilmastonmuutoksen myötä erilaiset luonnonmullistukset yleistyvät entisestään, mistä taas seuraa entistä suurempi pakolaisvirta. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa kiertotaloudella on merkittävä rooli. Jäte ja kierrätysmateriaali nousevat arvokkaaksi raaka-aineeksi. Vapaaehtoinen elämäntason kohtuullistaminen yleistyy länsimaissa.

Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu. Hoitoalalla tulee riittämään töitä jatkossakin. Maahanmuutto yleistyy entisestään. Tuloerot kasvavat ja pienimpiin tuloryhmiin kuuluvilla tämä vaikuttaa tavoilla, joita ei ole ennen Suomessa tavattu. Kahtiajaon seurauksena syntyy ideologisia ryhmittymiä ja henkilökohtaiset arvot koventuvat. Eläketurvaan tulee suuria muutoksia. Palkansaajan on entistä tärkeämpi varautua tulevaisuuteen luomalla henkilökohtainen taloudellinen puskuri ja eläkekassa.

Julkisten sosiaali-ja terveyspalvelujen saatavuus eri osissa maata eriarvoistuu entisestään, minkä seurauksena yksityiset lääkäriasemat valtaavat edelleen alaa. Vakuutusten merkitys kasvaa osana taloudellista ja terveydellistä turvaa. Monipaikkainen asuminen yleistyy etätyön mukana. Vaikka kaupungistuminen suuressa mittakaavassa jatkuu, on erotettavissa myös vahva maallemuuton trendi.

Maaseutu

Verkostomainen valta voimistuu. Kansanomaisemmin tämän hahmottaa, kun ajattelee esimerkiksi Googlen tai Facebookin valtaa elämässämme. Tieto on valtaa ja rahaa. Se, joka hallitsee henkilökohtaisia tietojamme, hallitsee meitä. Verkkokauppa Amazon on jo tullut Ruotsiin ja todennäköisesti myös Suomeen. Mitä tämä tarkoittaa koronan jo runtelemille kivijalkayrityksille? Onko se uhka vai mahdollisuus vai molempia? Demokratia muuttaa muotoaan. Kuten on nähty useissa maissa, valtioiden päämiehet jakautuvat räikeästi omaa agendaansa ajaviin ja demokratiaa aidosti tavoitteleviin.

Teknologia sulautuu kaikkeen. ”Viimeisen parin vuoden aikana on syntynyt 90% kaikesta ihmiskunnan luomasta datasta. Datan sanotaankin olevan uusi öljy ja ne yritykset, joilla on tuorein ja laajin data ja parhaat analysointityökalut, ovat vahvimpia yrityksiä. Datan vallan huomaa myös siitä, että johtavat teknologiayhtiöt ovat alituisesti USA:n hallinnon hampaissa ja näiden toimitusjohtajat olivat vuoden 2020 aikana useaan kertaan USA:n senaatin kuultavana.” https://www.sijoittaja.fi/258979/vuoden-2021-tarkeimmat-megatrendit/

Emme oikeastaan enää tiedä, missä yksi elämänalue loppuu ja toinen alkaa. Pilvipalveluiden myötä pääsemme käsiksi tietoon missä ja milloin vain. Alamme kyseenalaistaa, onko teknologinen edistys joka tapauksessa aidosti hyvä asia. Kyberrikollisuus kuten tietovuodot ja identiteettivarkaudet yleistyvät entisestään, kuten Suomessakin on todistettu. Raja palkansaajan ja yrittäjän välillä hälvenee ja jatkossa jokainen meistä on jollain mittakaavalla yrittäjä. Sisällöntuotanto, hakukoneoptimointi, henkilökohtainen brändäys ja somevaikuttajuus jatkavat suosiotaan.

Hand

Tekoälyn, robotiikan, virtuaalitodellisuuden ja Kaiken Internetin yleistyminen työpaikoilla ja kuluttajien keskuudessa vaativat jatkuvaa opiskelua ja perehtymistä. Tämän myötä myös hyvinvointipalveluiden merkitys kasvaa. Työmarkkinoiden jatkuvassa muutoksessa ja perinteisten työpaikkojen kadotessa kyky luoda passiivista, ansiotyöstä riippumatonta tulovirtaa kasvattaa merkitystään. Digitalisaatio yleistyy myös terveydenhuollossa ja lääkekehityksessä. 5G-yhteydet tuovat uusia mahdollisuuksia.

Talousjärjestelmä etsii suuntaansa. Jatkammeko vanhaan malliin, jossa ympäristö on hyväksikäytettävä resurssi vai nähdäänkö talouskasvu resurssina ympäristön hyvinvoinnille? Talouskasvu siirtyy pois länsimaista kehittyviin maihin. Roolien muuttuessa kulttuurien välinen ymmärrys nousee arvoonsa. Toisaalta paikallinen alkutuotanto nousee ainakin hetkellisesti taas ansaitsemaansa arvoon. Esimerkiksi tekstiiliteollisuus palaa ainakin jossain määrin kotimaahan. Ruoan tuotanto ja jakelu säilyvät tärkeinä työllistäjinä.

Lähteet: https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf

https://www.sijoittaja.fi/258979/vuoden-2021-tarkeimmat-megatrendit/

https://www.finanssialalle.fi/opintomateriaalit/tulevaisuuden-finanssiala/tulevaisuuden-osaamistarpeet.html

https://www.tamperelainen.fi/paikalliset/2828580

https://www.elo.fi/elomedia/2021/milta-tyoelama-nayttaa-vuonna-2021-%E2%80%93-viisi-trendia?sc_lang=fi-fi

Mitä kannattaa opiskella?

 • Tieto-ja viestintäteknologia, josta esimerkkinä ohjelmointi, esimerkiksi sovellusohjelmointi ja sovelluskehitys sekä tekoäly ja robotiikka.
 • Yrittäjyys. Yrittäjyydessä tarvittavia taitoja ovat ainakin kirjanpito ja budjetointi, myynti ja markkinointi, ajanhallinta, verotuksen tuntemus, neuvottelutaidot ja (itsensä) johtaminen. Yrittäminen alkaa tunnetusti ideasta ja liiketoimintasuunnitelman laatimisesta.
 • Vaurastuminen ja henkilökohtaisen talouden hallinta. Tätä olennaista taitoa on otettu jo kouluissakin mukaan opetussuunnitelmaan. Mikään kaupallinen koulutus ei takaa rikastumista, mutta kannattaa tutustua ainakin kansantaloustieteeseen ja liiketalouteen sekä myyntiin ja markkinointiin. Tulevaisuudessa yhä useampi meistä tulee myymään omaa osaamistaan, alasta riippumatta.
Rahaa
 • Henkinen ja fyysinen hyvinvointi, katso vaikkapa täältä inspiraatiota: https://www.koulutus.fi/haku/hyvinvointikoulutus
 • Kiertotalous. Kiertotalouden tavoitteena on, että talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Tämä tapahtuu pitämällä materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään kierrossa niin, että niiden arvo samalla säilyy. Lähde: wikipedia.
 • Yhteiskuntatiede. Jotta ymmärtäisit paremmin yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä.
 • Kehitysmaatutkimus on monitieteinen yhteiskuntatieteen ala, joka tutkii kehitykseen ja kehitysmaihin liittyviä yhteiskuntatieteellisiä kysymyksiä. Tarjoaa ratkaisukeskeisen näkökulman reaalimaailman ongelmiin.
Bricks
 • Psykologia on tieteenala, joka tutkii ihmisen mielen sisäisiä tapahtumia kuten tunteita, muistia, ajattelua ja käyttäytymistä. Laajemmin psykologian harjoittamisessa on kyse mielentapahtumien ja käyttäytymisen lainalaisuuksiin liittyvän tiedon soveltamisesta ongelmanratkaisussa
 • Psykologiasta sujuvana aasinsiltana Pehmeisiin arvoihin. Pehmeitä arvoja ovat esimerkiksi sympatia/empatia, kommunikaatiotaidot, luovuus, kriittinen ajattelu, ajanhallinta, oppismishalu, motivaatio, ongelmanratkaisukyky, joustavuus, yhteistyökyky, esiintymistaidot, sopeutumiskyky ja tiedonhakutaidot. Näitä taitoja arvostetaan jatkossa yhä enemmän. Tekoäly korvaa ihmisten aiemmin tekemiä tehtäviä mutta kone ei kuitenkaan voi korvata ihmistä ainakaan täysin yllämainituissa ominaisuuksissa. Jokainen voi opetella pehmeitä arvoja harrastamalla itsereflektiota, perehtymällä esimerkiksi käyttäytymispsykologian (behaviorismi) perusteisiin ja lukemalla itseapukirjallisuutta. Pehmeämpi arvoja voi opetella myös esimerkiksi vapaaehtoistyön kautta tai harrastuksissa ja vapaa-ajalla.
Psykologia

Parhaat 5 vinkkiäni sinulle

Kiitos kun luit artikkelini! Nyt paljastan sinulle upeita tiedonlähteitä, joissa kaikissa on valtavasti hyödyllistä tietoa aivan ilmaiseksi. Innokkaimmille opiskelijoille niistä löytyy myös maksullista sisältöä esimerkiksi kurssien muodossa.

 • https://tiiakonttinen.fi Digitaalinen liiketoiminta, sisältömarkkinointi ja -myynti, bloggaaminen ja paljon muuta hyödyllistä digibisnekseen liittyvää aivan ilmaiseksi.
 • Henkilökohtaisen talouden hallinta ja vaurastuminen:

Bonusvinkit

Hupsista! En malttanutkaan jättää vinkkejäni vain viiteen, joten tässä tulee lisää loistavia tiedonlähteitä, ole hyvä:

Yhteenveto

Maailma muuttuu jatkuvasti ja vain muutos on pysyvää. Itsensä kehittäminen ja itseopiskelu ei ole ikinä turhaa. Toivon vilpittömästi, että hyödyit antamistani vinkeistä, ja sait motivaatiota uusien taitojen ja tiedon omaksumiseen!

pullot