Osakesaastotili-mika-se-on

Mikä on osakesäästötili ja kannattaako sellainen avata?

Olet varmaan kuullut puhuttavan OSTista eli osakesäästötilistä? Osakesäästötileille on voinut tehdä talletuksia vuoden 2020 alusta lähtien. Tilin luomisen ideana on kannustaa suomalaisia sijoittamaan osakkeisiin. Osakesäästötilin luomisen tavoitteena on myös ehkäistä verotuksen ”pelkoa” ohjailemasta ihmisten sijoituspäätöksiä ja näin ollen myös saada ihmiset hajauttamaan sijoituksiaan tehokkaammin.

Mutta mikä osakesäästötili oikein rautalangasta väännettynä on ja mitä etuja ja haittoja siinä on? Entä sopiiko OST aloittelevalle sijoittajalle? Ja miten sellainen OST oikein avataan?

Tässä artikkelissa pyrin vastaamaan yllä oleviin kysymyksiin.

Mikäli sinua mietityttää, voitko pienituloisena edes alkaa sijoittamaan, kannustan sinua lukemaan TÄMÄN artikkelini.

Jos taas etsit tapoja luoda passiivista sivutuloa, kurkkaa TÄNNE.

Ruokamenoissa säästämisessä auttaa TÄMÄ artikkelini.

Jos mietit, mistä yleensä ottaen saada rahaa, lue TÄÄLTÄ vastaus.

Artikkeli sisältää mainoslinkkejä. Mainoslinkit on merkattu *-merkillä.

Disclaimer: en ole talouden tai sijoittamisen ammattilainen enkä anna sijoitusneuvoja tai sijoitussuosituksia. Vaikka tämän artikkelin tiedot perustuvatkin asiantunteviin lähteisiin, tarkista aina perusteellisesti faktat itse ennen tärkeitä päätöksiä. Ota huomioon, että osakesäästötilin säännöt tai verotus voivat myös muuttua.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

sijoittaminen-ost

Mikä on osakesäästötili?

 • Osakesäästötili avataan pankkiin. Tilille voi tallettaa korkeintaan 50 000 euroa. Tilin saldo saa olla isompikin, jos ja kun sijoituksille kertyy tuottoa. Saldolle ei ole ylärajaa, ainoastaan rahatalletuksille on yläraja. Alarajaa tilille tehtävälle talletukselle ei ole, joten aloitteleva ja pienituloinenkin uskaltaa aloittaa.

 • Osakesäästötilissä on erikseen rahatili ja osakkeiden säilytystili. Tilillä voi ostaa, myydä ja säilyttää osakkeita.

 • OST-tilillä voi olla samaan aikaan sekä rahaa että osakkeita.
 • Tilille talletetuilla rahoilla voi ostaa ainoastaan kotimaisia tai ulkomaisia pörssiosakkeita. Näillä voidaan käydä kauppaa osakesäästötilin sisällä.
 • Tilille ei voi siirtää aiemmin ostettuja osakkeita. Tililtä ei myöskään saa siirtää pois osakkeita vaan ainoastaan rahaa.

 • Et siis voi sellaisenaan siirtää toisen pankin arvo-osuustilin osakkeita osakesäästötilillesi, vaan sinun on ensin kotiutettava ne rahaksi.

Osakesäästötili vai arvo-osuustili – merkittävimmät erot

 • Tavallisten arvo-osuustilien (ns. normaali sijoitussalkku) määrää per henkilö ei ole rajoitettu mutta osakesäästötilejä saa olla vain yksi per henkilö

 • Tavalliselle arvo-osuustilille sijoittaessasi maksat pääomatuloveroa jo saman verovuoden verotuksessa, et vasta tuottojen realisoinnin yhteydessä kuten OSTille sijoittaessasi.

 • Arvo-osuustilillä voi käydä kauppaa osakkeiden lisäksi myös rahastoilla, ETF:illä ja muilla monimutkaisemmilla sijoitusinstrumenteilla. Osakesäästötilin sisällä käydään kauppaa kotimaisilla ja ulkomaisilla pörssiosakkeilla (sekä Helsingin pörssin First North-kauppapaikan osakkeilla)

 • Arvo-osuustili avataan pankkiin tai johonkin yksityiseen rahalaitokseen kuten Nordnet tai Degiro. Tili kytketään pankkitiliin, jonka kautta rahaliikenne kulkee.
 • Osakesäästötilille siirrettävien varojen maksimisumma on 50 000 euroa. Arvo-osuustilille siirrettävillä varoilla ei ole ylärajaa.

 • Arvo-osuustilin tuotto verotetaan samana verovuonna. Tappioita voi vähentää viiden vuoden ajan. Osakesäästötilinn tappioista voit tehdä vähennyksiä vasta lopettaessasi tilin. Vähennysoikeus kestää 10 vuoden ajan päättämisestä.

 • Arvo-osuustililtä voi tehdä lahjoituksia huomioiden lahjaveron.

 • Osakesäästötililtä et voi tehdä lahjoitusta vaan se katsotaan varojen nostoksi.

 • Osakesäästötilien kulut vaihtelevat pankin tai palveluntarjoajan mukaan. Arvo-osuustilin kulut vaihtelevat myös palveluntarjoajan mukaan.

 • Osakesäästötiliä ei voi avata yritykselle, arvo-osuustilin voi.
edut-haitat-osakesaastotili

Osakesäästötilin edut

 • OSTin suurin etu syntyy siitä, että sitä käyttäessä sijoitusten tuotosta ja osakkeiden mahdollisesta arvonnoususta maksetaan pääomatuloveroa vasta, kun tililtä nostetaan rahaa.
 • Perinteisessä arvo-osuustilissä (ns. sijoitussalkussa) tuotoista maksetaan pääomaverotuloa normaalisti jo kyseisen vuoden verotuksessa, vaikka tuotot pidettäisiin salkun sisällä eikä niitä nosteta ulos.

 • Osakesäästötilin sisällä osakkeita voi siis ostaa ja myydä ilman veroseuraamuksia, eikä osingoista pidätetä veroa. OSTia voidaan verrata vaikkapa leikkimökkin, jonka sisällä saa leikkiä vapaasti. Leikkimökin ulkopuolella kuitenkin tulee lelut siivota paikoilleen=maksaa verot.

 • Taloustaito 10/2021 esittää havainnollisen esimerkin varojen nostamisesta osakesäästötililtä:

Olet siirtänyt tilille 10 000 euroa ja merkinnyt koko summalla osakkeita, joiden arvo on noussut 15 000 euroon. Arvonnousu on 5000 euroa eli laskennallisen tuoton osuus tilin varoista on 1/3.

Jos nostat tililtä varoja 900 euroa, katsotaan tuoton osuudeksi myös kolmannes eli 300 euroa. Loput 600 euroa on verotonta pääomanpalautusta.

Tilille tehtyjen rahasuoritusten määräksi katsotaan jatkossa 10 000 euroa -600 euroa=9400 euroa. Voisit tallettaa varojen noston jälkeen tilille lisää rahaa vielä 40 600 euroa.

 • Osingot ja tuotot voi sijoittaa uudelleen ja saada siten korkoa korolle myös sille summalle, joka normaalisti tulisi huomioida verotuksessa

 • Perinnönjaossa osakesäästötilin arvo lasketaan senhetkisen arvon mukaan. Tilin sisään jääneistä voitoista ja osingoista ei silloin kenenkään tarvitse maksaa veroa. Osakesäästötili voidaankin nähdä ikuisuussijoituksena tai vararahastona, joka realisoidaan viimeisenä. Lähde

 • Pankki hoitaa ennakonpidätyksen puolestasi – sinun tarvitsee vain tarkistaa esitäytetty veroilmoituksesi. Jos et ole nostanut varoja tililtä, OSTin arvon näkyy veroilmoituksen kohdassa ”Varat”. Lähde

 • Näin ollen palveluntarjoaja huolehtii kirjanpidosta, kun taas arvo-osuustiliä käyttäessä muistiinpano- ja ilmoitusvelvollisuus on sinulla

Osakesäästötilin haitat

 • OSTin sisällä maksetuista ulkomaisten yhtiöiden osingoista pidätetään kuitenkin yleensä ennen tilille tuloa lähdevero. Ulkomaisten osinkojen lähdeveroa ei myöskään hyvitetä myöhemmin rahaa tililtä nostettaessa. Tästä syistä osakesäästötille voikin olla fiksua valita sellaisia ulkomaalaisia osakkeita, joiden tuotto perustuu arvonnousuun, ei osinkoihin.
 • Sijoittajan osakesäästötilille tulleita tappioita voi vähentää vasta, kun tili lopetetaan. Jos rahaa on lopettamisen hetkellä tilillä vähemmän kuin talletushetkellä, voi tappion vähentää muista pääomatuloista.

 • Osakesäästötilin sisältöä ei voi periä

 • Tuotevalikoima eli sijoituskohteiden määrä on suppeampi kuin arvo-osuustilillä

 • Osakesäästötilin osinkotuotot ovat verotushetkellä 100 % veronalaisia, toisin kuin arvo-osuustilissä, jossa luku on 85%

Osakesäästötilin avaaminen

Juuri nyt osakesäästötilejä tarjoavat Suomessa seuraavat tahot:

Nordnet-OST

*Avaa asiakkuus verkkopankkitunnuksilla

Helpoimmin avaat tilin tunnistautumalla sähköisesti pankkitunnuksilla. Tilin avattuasi voit siirtää rahaa tilille ja ostaa osakkeita valitsemasi pankin tai rahoituslaitoksen järjestelmän avulla. Siirrä haluamasi summia haluamaasi tahtiin. Valitse itse, mihin sijoitat ja millä summalla.

Katso tarkemmat ohjeet kunkin pankin omilta kotisivuilta.

Osakesäästötilin kustannukset

 • Kustannukset ja palvelupaketit vaihtelevat palveluntarjoajittain, joten ajankohtainen tieto kannattaa tarkistaa heidän sivuiltaan.
 • Palveluntarjoaja/pankki yleensä vähentää palvelumaksunsa tai muut kulut osakesäästötilisi rahatililtä. Silloin et voi vähentää niitä muista pääomatuloistasi verotuksessa. Lähde

*Maksuton asiakkuus vain klikin päässä

Miksi vain yksi osakesäästötili?

 • Yhdellä henkilöllä saa olla vain ja ainoastaan yksi osakesäästötili. Tätä sääntöä ei kannata uhmata, sillä useammasta tilistä seurauksena on kova veronkorotus!

 • Yhden tilin sääntö on olemassa pääasiallisesti 50 000 euron rajan valvomisen helpottamiseksi sekä sen tähden, että tiliin liittyy huomattavia veroetuja.

 • Veronkorotus on todellakin kova: maksat 10 euroa jokaista avattua tiliä ja päivää kohden.

 • Mikäli olet vahingossa avannut kaksi osakesäästötiliä, voit hakea vapautusta verosta. Huomaa, että vapautusta ei saa automaattisesti!

 • Vapautuksen voi saada, jos toisella osakesäästötilillä ei ole ollut toimintaa. Syyn kahdelle tilille täytyy myös selkeästi olla erehdys tai väärinymmärrys.

 • Miten sijoittaja osoittaa avanneensa tilin erehdyksessä, jäänee epäselväksi…

 • Vapautusta voi hakea oman verovuoden päättymispäivän jälkeen Omaverossa tai verottajan lomakkeella 7302.
 • Veronkorotuksen suhteen ei myöskään ole väliä, onko tili/tilit tyhjä. Lukumäärä ratkaisee.
 • Ainakaan teoriassa kahden OSTin vahingossa avaaminen ei pitäisi olla mahdollista, sillä sopimusta tehtäessä sijoittaja vakuuttaa, että hänellä ei ole ennestään osakesäästötiliä. Tästä huolimatta vuoden 2020 aikana noin 200 henkilöä oli onnistunut, todennäköisesti vahingossa, avamaan kaksi tiliä.

 • Pankkia tai osakesäästötilin tarjoavaa tahoa ei voida tästä virheestä syyttää, sillä heillä ei ole mahdollisuutta tarkistaa, onko tilejä avattu muualle.
osakesaastotili-lapselle

Osakesäästötili lapselle?

 • Osakesäästötilin avaaminen lapselle voi olla hyvä idea juuri korkoa korolle-menetelmän maksimoimiseksi lapselle säästämisen pitkässä aikajänteessä

 • osakesäästötilin kanssa ei tarvitse huolehtia itse tietojen välittämisestä verottajalle

 • yksi (iso)vanhempi voi lahjoittaa verovapaasti lapselle yhteensä 4999 euroa kolmen vuoden aikana

 • jos alaikäiselle lapselle kertyy omaisuutta yli 20 000 euroa, tulee lapsen huoltajien tehdä kerran vuodessa ilmoitus varojenhoidosta Digi-ja viestintävirastolle. Tarpeetonta riskinottoa varojen hallinnassa tulee välttää

 • Digi-ja väestötietovirastolle (ent. maistraatti) voi tarvittaessa tulostaa yhteenvetoraportin tilistä. Lähde

 • Katso tarkempaa tietoa tilin lapselle avaamisesta kunkin pankin tai rahoituslaitoksen nettisivuilta

Osakesäästötilin osakkeiden siirtäminen

 • Et voi siirtää OSTilla olevia osakkeita suoraan tavalliselle arvo-osuustilillesi tai antaa niitä suoraan lahjaksi. Sinun on ensin muutettava osakkeet rahaksi, jolloin myös maksat summasta pääomatuloveroa.

 • Jos haluat, voit siirtää osakesäästötilisi toiselle palvelutarjoajalle tai pankille. Jos varat siirretään uuteen pankkiin suoraan 30 päivän kuluessa vanhan OSTin irtisanomisesta, varoja ei tarvitse kotiuttaa rahaksi eikä niitä veroteta. Tämä onkin ainut tilanne, jossa sijoittajalla voi olla tilapäisesti kaksi erillistä osakesäästötiliä ilman seuraamuksia.
osakesaastotili-verotus

Osakesäästötilin verotus

 • Jos nostat rahaa osakesäästötililtäsi ja sijoitusten arvo on noussut, summa jonka nostat jaetaan verovapaaseen pääomanpalautukseen ja pääomatulona verotettavaan osakesäästötilin tuottoon.

 • Pääomanpalautus tarkoittaa käytännössä sitä, että nostat rahaa, jonka olet tallettanutkin osakesäästötilillesi. Luonnollisesti tämä pääomanpalautus (nosto) pienentää tilille tehtyjen talletusten määrää.

 • Tuotto on kokonaan veronalaista pääomatuloa riippumatta siitä, onko se syntynyt osingoista, luovutusvoitoista eli myynneistä tai korkotuotoista.

 • Osingoista syntynyt tuotto verotetaan kokonaisuudessaan pääomatulona, toisin kuin arvo-osuustilillä olevan osakkeen osingot. Arvo-osuustilin osakkeen osingon määrästä 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % on verotonta tuloa. Lähde

 • OSTin tuottojen verotuksessa ei voida käyttää hankintameno-olettamaa.

 • Pääomatuloista maksetaan veroa 30% aina 30 000 euroon asti ja sen ylittävästä osasta 34%. Pankki tai palveluntarjoaja tekee käteisnoston yhteydessä tuotosta 30% ennakonpidätyksen (jos tuoton osuus on yli 20 euroa).

 • Tilin lopetushetkellä osakkeiden myynnistä syntyneet tappiot ja OSTilta veloitetut kulut eivät ole verotuksessa erikseen vähennyskelpoisia, sillä ne vaikuttavat OSTin tuoton ja tappion laskentaan. Lisätietoa osakesäästötilin verotuksesta

Osakesäästötili ja Kela

 • Katso osakesäästötilin vaikutuksista Kelan etuuksiin TÄÄLTÄ

Osakesäästötilin tulevaisuus

 • Julkisuudessa on väläytelty mahdollisuutta, että osakesäästötilille tehtävien talletusten ylärajaa nostettaisiin 100 000 euroon

 • sen lisäksi pidetään mahdollisena, että jatkossa OSTilla voisi olla myös rahastosijoituksia

 • on kyseenalaistettu sitä, että tilejä saa olla vain yksi

 • varmaa on, että sijoittaminen on tullut jäädäkseen myös suomalaisten arkeen
osakesaastotili-korko

Milloin osakesäästötili kannattaa?

 • Haluat sijoittaa aktiivisesti ja pitkällä aikajänteellä osakkeisiin eikä sinulla ole kiirettä kotiuttaa tuottoja

 • sijoitushorisonttisi on pitkä ja haluat hyötyä korkoa korolle-ilmiöstä maksimaalisesti

 • aktiivinen treidaaja voi hyötyä (ainakin teoriassa) paljonkin osakesäästötilistä, kun tilin sisäisistä kaupoista otetaan vero vasta rahojen noston hetkellä. Näin ollen treidauksessa tienattu tuotto saadaan maksimaalisesti sijoitettua uudestaan.

 • On kuitenkin hyvä muistaa, että OSTissa yksittäisistä tappioista ei ole mahdollista saada vähennyksiä – eli jos jonkin osakkeen arvo laskee reilusti, on toivottavaa, että se on arvo-osuustilillä.

 • osakesäästötili saattaa olla parempi vaihtoehto verotusmielessä, jos tarkoituksesi on sijoittaa osingot uudelleen tai vaihtaa sijoituskohteitasi. Lähde
 • haluat maksimoida sijoitusten tuoton korkoa korolle-ilmiön avulla ilman välissä huomioitavia veroja

Hyvä muistaa osakesäästötilin avaamisessa:

 • Eri pankkien osakesäästötilejä vertaillessa fokus kannattaa kaupankäyntimaksujen sijaan pitää mahdollisissa perusmaksuissa – vertaa ennen päätöstä!

 • Esimerkiksi Nordnetin asiakkuuden ja osakesäästötilin hinta on 0 euroa.

*Avaa maksuton asiakkuus Nordnetiin

 • Voit nostaa rahaa osakesäästötililtä milloin tahansa – nostoja ei ole rajattu tiettyyn talletusaikaan. Tällöin kuitenkaan et hyödy maksimaalisesti osakesäästötilin sisällä tapahtuvien tuottojen maksimoinnista korkoa korolle-ilmiön avulla (mikä on juuri se OSTin tärkein pointti)

Milloin osakesäästötili ei välttämättä kannata?

 • Sijoitushorisonttisi on lyhyt: Osakesäästötili sopii paremmin pidempiaikaiseen sijoittamiseen. Jos sijoitusaikasi on alle 5 vuotta ja tarkoituksenasi on myydä ja ostaa osakkeita, kannattaa osakkeet laittaa arvo-osuustilille. Lähde
 • Haluat sijoittaa rahastoihin, ETF:n ja monimutkaisiin instrumentteihin

 • haluat kotiuttaa tuottoja usein rahaksi eli tehdä rahanostoja tiuhaan

 • Toisaalta OSTissakin kotiutusten ajankohdan voi päättää itse, joten OSTin valitsemista ja sen purkamista myöhemmin on myös turha pelätä.

 • Valinta OSTin ja arvo-osuustilin välillä riippuukin pääasiassa sijoittajan sijoitusstrategiasta.

 • Loppukädessä valinta tulisi aina punnita henkilökohtaisesti omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Älä siis noudata sokeasti kenenkään suosituksia, vaan perehdy asioihin ja tee omat päätelmäsi.
 • Hyvä uutinen on, että kenenkään ei tarvitse valita tilien välillä vaan voit halutessasi ottaa käyttöön molemmat! Aiemmin sijoittamista harrastanut päätyykin usein tähän ratkaisuun, sillä arvo-osuustilin osakkeita ei sellaisenaan voi siirtää osakesäästötilille.

 • Siirto tilien välillä onnistuu siis ainoastaan pistämällä sijoitukset lihoiksi eli realisoimalla ne rahaksi

Yhteenveto

Toivon, että tämä artikkeli on avannut sinulle osakesäästötilin tärkeimpiä ominaisuuksia. Ehkä nyt osaat punnita hiukan paremmin, voisiko osakesäästötili olla jotain sinua varten.

Mistä lisätietoa osakesäästötilistä?

Verottajan sivuilta

Pörssisäätiö

Suosittelen kaikille erittäin lämpimästi Veronmaksajain Keskusliiton jäsenyyttä. Liiton jäsenyys sisältää aina Taloustaito-lehden, joka sisältää erittäin hyödyllistä verotukseen liittyvää tietoa ymmärrettävästi kirjoitettuna, viime aikoina paljon asiaa osakesäästötilistäkin. Vaihtoehtoisesti voit tilata Veronmaksajain ilmaisen ja hyödyllisen uutiskirjeen. Katso kaikki Veronmaksajain keskusliiton jäsenyyden edut ja tilaa samalla uutiskirje TÄSTÄ.

Lähteet:

Inderes

Taloustaito osakesäästötilistä

Sortter

Taloustaito 9/2021 artikkeli: Osakesäästötili – seitsemän vinkkiä aloittelijalle.

Taloustaito 9/2021 artikkeli Kuukauden juttu: Vapaaksi tuplatilien loukusta.

Taloustaito 10/2021 artikkeli: Kymmenen knoppia osakesäästötilistä.

Verottaja

Taloustaito: Karon pörssi

Sijoittaja

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *